O nama

CirEkon je katalizator implementacije cirkularne ekonomije, inovativnog biznisa i odgovornog marketinga sa fokusom na održivo poslovanje. 

Uz zajednički rad, kreiramo inovativne poslovne sisteme, otporne na najnovije zahteve cirkularnog tržišta.

Na održiv način podstičemo bolji profit, transfere znanja i odgovorno tržišno pozicioniranje.

Vizija

Mi radimo u regenerativnim, odgovornim poslovnim sistemima. Odgovornim prema društvu i prema prirodi. Prema nama i našoj deci. Odavno smo prevazišli strah od manjka kratkoročnog profita i stremimo razvoju pre nego rastu.

Regenerativni pristup života je evidentan i u domenu prirodnih resursa i prirode kao sistemskog stuba života. Odgovorno drušvo je pokretačka snaga čovečanstva. Proizvodnja je rezultat funkcionalnosti takvog društva. Glavna snaga našeg društva je znanje i ono proizilazi iz posvećenosti budućim generacijama i jednakosti pristupa svim pravima ljudi. Prilike koje stvaramo prave sisteme proizvoda i usluge za svetsko tržište i tako utiču pozitivno na kreiranje svesti o benefitima dugoročnih pozitivnih uticaja odgovornih kompanija i proizvoda na čovečanstvo. Za proizvodnju se koriste obnovljivi resursi a oni neobnovljivi se koriste na najefikasniji način koji proizvodi nula otpada. Ovakav sistem uticaja proizvodi pozitivnu spiralu efekata koji podiže društvo u svim segmentima života i menja paradigmu razmišljanja sa kratkoročnog profita, na dugoročno blagostanje.

Misija

Misija CirEkona je da modernizuje poslovni sistem na odgovorni način kroz upravljanje životnim ciklusom proizvod-usluga i da ga uključi u svetske trendove prateći principe cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

Regenerativni pristup života je evidentan i u domenu prirodnih resursa i prirode kao sistemskog stuba života. Odgovorno drušvo je pokretačka snaga čovečanstva. Proizvodnja je rezultat funkcionalnosti takvog društva. Glavna snaga našeg društva je znanje i ono proizilazi iz posvećenosti budućim generacijama i jednakosti pristupa svim pravima ljudi. Prilike koje stvaramo prave sisteme proizvoda i usluge za svetsko tržište i tako utiču pozitivno na kreiranje svesti o benefitima dugoročnih pozitivnih uticaja odgovornih kompanija i proizvoda na čovečanstvo. Za proizvodnju se koriste obnovljivi resursi a oni neobnovljivi se koriste na najefikasniji način koji proizvodi nula otpada. Ovakav sistem uticaja proizvodi pozitivnu spiralu efekata koji podiže društvo u svim segmentima života i menja paradigmu razmišljanja sa kratkoročnog profita, na dugoročno blagostanje.

Ciljevi

Edukacijom do modernih sistemskih rešenja

Kroz platformu ekspertske edukacije i umrežavanja ubrzavamo razvoj odgovorne, cirkuarne ekonomije. Jedan od prvih projekata CirEkona je Akademija Cirkularne Ekonomije: ACE

Implementacijom cirkularnih modela do odgovorne profitabilne privredne tranzicije

Stremimo da omogućimo stvaranje ključnih ekonomskih poluga, kako bismo osavremenili našu privredu i isključivo kroz inovacije, zajedno sa našim klijentima i partnerima dolazimo do svetskog tržišta.

Eliminacija otpada kroz regenerativan pristup poslovanju

Aktiviramo zelena radna mesta, dovodimo privredu u „zelene“ parametre Evrope, a naši poslovni sistemi ostavljaju čist vazduh, vodu i zemljište.

Naš tim

Milan Veselinov

Milan Veselinov je osnivač CirEkona, razvojnog preduzeća koje predstavlja snažan stub za razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji, pa i van njenih granica.

Milan je rođen u Beogradu, diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka. Radio je u sektorima medija, upravljanju projektima i prodaji u međunarodnim korporacijama, a u međuvremenu je stekao master diplomu na polju industrijske ekologije na zajedničkom program Holandskog Tehničkog Univerziteta Delft, Univerziteta Lajden, Švedskog Tehničkog Univerziteta Chaimers i Austrijskog Univerziteta Karl Franzens u Gracu.

Nakon kratkog edukativnog puta po Evropi, odlučio je da preokrene svoj kompas, vrati se u Srbiju i posveti život stvaranju održivog poslovanja u okviru koga entuzijastično radi na procesima obrazovanja, istraživanja, podrške i primene, koji deluju kao katalizator razvoja. Cirkularna ekonomija je njegov izbor kao do sada najlogičniji model na osnovog kog možemo doći do viših profita uz isporuku boljih prozivoda i pri tome čuvati resurse, društvo i životnu sredinu. Njegova ideja vodilja je da će jednog dana svaki čovek  morati da se pogleda u ogledalo i zapita šta je ostavio u nasleđe svojim bližnjima.

Marina Papovic

Marini je u CirEkon timu poverena uloga menadžera operativnog razvoja. Odgovorna i vedra osoba koja kao jasan cilj ima uvođenje cirkularne ekonomije u Srbiju.

Sigurna u neophodnost promene postojećeg ekonomskog sistema, ona je fokusirana na to da pomogne poslovnim ljudima u Srbiji da uvide priliku koju im pruža implementacija cirkularne ekonomije u njihovo poslovanje.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Svoje petogodišnje iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta stekla je kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka na smeru Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Vojislav Vucicevic

Vojislav zauzima poziciju projektnog specijaliste i veoma je posvećen razvoju i realizaciji projektnih planova. 

Njegov entuzijazam i radoznalost vode ka pronalaženju inovativnih načina za motivaciju timskog duha u svakoj situaciji. Proaktivni stav je njegov pečat.

 Ima zvanje inženjera informacionih tehnologija i iskustvo koordinacije i vođenja projekata u kompanijama za razvoj softvera. Raznovrsni dosadašnji angažmani su mu omogućili da uvek ima širi i svestraniji pogled na iznalaženju rešenja izazova.

Tijana Popovic

Diplomirani analitičar zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Tijana Popovic je koleginica puna energije, uvek spremna da pomogne u najtežim trenucima, a budući da je Fakultet završila sa temom u vezi sa cirkularnom ekonomijom, jedna je od pionira ovog načina poslovanja u Srbiji.

Zainteresovana za inovacije u oblasti cirkularne ekonomije i razvoja održivih načina poslovanja. Izazovi je inspirišu da kreira nove ideje, sprovodi ih i postavlja na najviši nivo.

Njeni predlozi čine naš tim uvek za jedan korak ispred svih!

Ana Milenkovic

Ana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je zvanje master ekonomiste stekla na Univerzitetu u Bolonji u Italiji.

Tokom master studija radila je na fakultetu na poziciji istraživača asistenta gde se bavila istraživanjem socijalnih problema, obrazovanja i zdravlja iz ekonomskog ugla.

U CirEkon-u i svetu cirkularne ekonomije pronašla je način da poveže želju za čistijim i efikasnijim okruženjem sa znanjima koje ima i koje želi da nastavi da gradi.

Ana Milenkovic

Ana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je zvanje master ekonomiste stekla na Univerzitetu u Bolonji u Italiji.

Tokom master studija radila je na fakultetu na poziciji istraživača asistenta gde se bavila istraživanjem socijalnih problema, obrazovanja i zdravlja iz ekonomskog ugla.

U CirEkon-u i svetu cirkularne ekonomije pronašla je način da poveže želju za čistijim i efikasnijim okruženjem sa znanjima koje ima i koje želi da nastavi da gradi.

Naš zajednički cilj je da pomognemo preduzećima u Srbiji da unaprede poslovanje, usklade svoje proizvode sa ekološkim standardima i obezbede dugoročan i održiv razvoj za svoju kompaniju.

Ukoliko želite da saznate više o cirkularnoj ekonomiji i poslovnim prilikama koje ona pruža, pogledajte našu blog stranu.