O nama

CirEkon je katalizator implementacije cirkularne ekonomije, inovativnog biznisa i odgovornog marketinga sa fokusom na održivo poslovanje. Uz zajednički rad, kreiramo inovativne poslovne sisteme, otporne na najnovije zahteve cirkularnog tržišta.

Na održiv način podstičemo bolji profit, transfere znanja i odgovorno tržišno pozicioniranje.

VIZIJA

Mi radimo u regenerativnim, odgovornim poslovnim sistemima. Odgovornim prema društvu i prema prirodi. Prema nama i našoj deci. Odavno smo prevazišli strah od manjka kratkoročnog profita i stremimo razvoju pre nego rastu.

Regenerativni pristup života je evidentan i u domenu prirodnih resursa i prirode kao sistemskog stuba života. Odgovorno drušvo je pokretačka snaga čovečanstva. Proizvodnja je rezultat funkcionalnosti takvog društva. Glavna snaga našeg društva je znanje i ono proizilazi iz posvećenosti budućim generacijama i jednakosti pristupa svim pravima ljudi. Prilike koje stvaramo prave sisteme proizvoda i usluge za svetsko tržište i tako utiču pozitivno na kreiranje svesti o benefitima dugoročnih pozitivnih uticaja odgovornih kompanija i proizvoda na čovečanstvo. Za proizvodnju se koriste obnovljivi resursi a oni neobnovljivi se koriste na najefikasniji način koji proizvodi nula otpada. Ovakav sistem uticaja proizvodi pozitivnu spiralu efekata koji podiže društvo u svim segmentima života i menja paradigmu razmišljanja sa kratkoročnog profita, na dugoročno blagostanje.

MISIJA

Misija CirEkona je da modernizuje poslovni sistem na odgovorni način kroz upravljanje životnim ciklusom proizvod-usluga i da ga uključi u svetske trendove prateći principe cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

CILJEVI

Edukacijom do modernih sistemskih rešenja

Kroz platformu ekspertske edukacije i umrežavanja ubrzavamo razvoj odgovorne, cirkuarne ekonomije. Jedan od prvih projekata CirEkona je Akademija Cirkularne Ekonomije: ACE

Implementacijom cirkularnih modela do odgovorne profitabilne privredne tranzicije

Stremimo da omogućimo stvaranje ključnih ekonomskih poluga, kako bismo osavremenili našu privredu i isključivo kroz inovacije, zajedno sa našim klijentima i partnerima dolazimo do svetskog tržišta.

Eliminacija otpada kroz regenerativan pristup poslovanju

Aktiviramo zelena radna mesta, dovodimo privredu u „zelene“ parametre Evrope, a naši poslovni sistemi ostavljaju čist vazduh, vodu i zemljište.