Otvoreni poziv za inženjere: trening o implementaciji cirkularne ekonomije

Trening o cirkularnoj ekonomiji za inženjere

Centar za cirkularnu ekonomiju CirEkon Vas poziva da se priključite timu CE BEACONS, podržanom od strane EIT Climate-KIC-a projekta kako bismo zajedno, uz sinergiju poslovnog, inženjerskog i znanja iz domena cirkularne ekonomije ubrzali razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji, ali i u regionu Balkanskog poluostrva.

Tim CE BEACONS projekta, organizuje trening za implementaciju cirkularne ekonomije u toku decembra meseca 2020 godine.

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen prvenstveno hemijskim, mašinskim (i industrijskim) inženjerima, inženjerima zaštite životne sredine, kao i industrijskim dizajnerima. Zašto vama? Jednostavno, cirkularna ekonomija zavisi od načina na koji dizajniramo materijale, procese, i proizvode i samo uz multidisciplinarnost možemo da obezbedimo pravi napredak ka ovakvom razvoju.

Trening izvode

Zvanični jezik treninga: Engleski.

Posle treninga ćete:

Način apliciranja

Svi zainteresovani kandidati mogu popuniti upitnik klikom na dugme “PRIJAVI SE”. Kako biste se prijavili potrebno je da odgovorite na tri pitanja i priložite svoju radnu biografiju u PDF formatu. 

Format treninga

Trening će biti održan u hibridnoj verziji* (ukoliko COVID 19 situacija dozvoljava, i u dogovoru sa učesnicima). Dodatne informacije biće dostavljene učesnicima u mejlu dobrodošlice.

Trening će biti organizovan sa sledećim rasporedom:

*Hibridna verzija treninga predstavlja lokalno fizičko prisustvo učesnika sa lokalnim trenerima i fasilitatorima, dok je deo internacionalnog karaktera emitovan i organizovan online.

CirEkon tim Vam stoji na raspolaganju, za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte nas putem mail-a: milan.veselinov@cirekon.rs.

Više o Circular Economy Beacons projektu

CE BEACONS je projekat koji je usmeren na kreiranje ekspertske mreže koja bi omogućila implementaciju cirkularne ekonomije kroz kolaboraciju integrisanih kros-nacionalnih ekspertskih usluga. CE BEACONS projekat može biti sumiran kroz četiri povezujuća stuba, čija skraćenica glasi VIRE (Values and visions; Information; Resources; Experience and expertise).  

  1.  Vrednosti i vizije (Uskalđivanje razvojnih puteva i težnji) 
  2.  Informacije (U vezi sa potrebama, politikama, tražnjom, činjenicama i procenama, itd.)
  3.  Resursi (Uglavnom u obliku znanja, finansija, inovacija I ljudskih resursa)
  4.  Ekspertiza i iskustvo (Kompinovano, komplementarno iskustvo u različitim domenima cirkularne ekonomije).

Povezujemo zemlje Balkana i podstičemo stvaranje temelja cirkularne ekonomije kroz inovacije. Naša vizija je stvaranje socio-ekonomskog sistema koji stvara profitabilno, sigurno, pošteno, čisto i fleksibilno cirkularno tržište na Balkanu.

Cilj ovog projekta je izgradnja ekosistema za cirkularne inovacije. Takav regionalni ekosistem trenutno ne postoji na Balkanu, ali se smatra potrebnim za smanjenje rizika od negativnog uticaja novih tržišnih zahteva i za podizanje potencijala regionalnih rešenja u cirkularnim tržišnim nišama.

Partneri na projektu:

Za sva dodatna pitanja i nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese: milan.veselinov@cirekon.rs

Leave a Comment