Cirekon logo

Centar za
Cirkularnu Ekonomiju

Ubrzavamo svet na bolje, 

i to radimo u krug.

 

  • Zašto Cirkularna ekonomija?
  • Naša sadašnjost
  • Naša budućnost
  • Evropa i Srbija

Cirkularna ekonomija predstavlja poslovanje budućnosti. Zaboravite na upravljanje otpadom na klasičan način, jer  primenom koncepta cirkularne ekonomije i održivog poslovanja težimo da eliminišemo otpad. U potpunosti. U tom smislu istovremeno smanjujemo troškove efikasnijom upotrebom sirovina, nusproizvoda i otpadnih materijala, proširujemo i stvaramo novu upotrebnu vrednost naših proizvoda, dok uvećavamo profit preduzeća. Takođe, cirkularna ekonomija vodi ka smanjenju negativnih tokova iz proizvodnje, prodaje, upotrebe i posle upotrebe čime se smanjuje ukupan direktni i administrativni trošak poslovanja. Mi predstavljamo cirkularnu ekomiju punu inovacija.

Usled masovne industrijalizacije, ekspanzije korišćenja zemljišta za poljoprivredu, te porasta stanovništva, prirodni resursi se smanjuju ekstremno velikom brzinom. Već danas gotovo 30% stanovništva nema pristup čistoj pijaćoj vodi, dok je 30% svetskog obradivog zemljišta napušteno kao posledica klimatskih promena, degradacije i erozije zemljišta. Do 2050. godine broj stanovnika će porasti za još 2 milijarde (još 30%), i biće nam potrebno 2x više resursa da bismo uspeli da obezbedimo razvoj čovečanstva. Analize pokazuju da svetski proizvodni sistem neće moći da postigne ovaj tempo i teorijski može da snabde svet sa 66% potražnje za resursima. Jednostavno pitanje je postavljeno. Kako dalje? Ovim tempom, stanovništvo planete juri u sunovrat. Iz tog razloga je radikalna promena u ekonomskoj misli bila potrebna i zato – cirkularna ekonomija. Ona predstavlja potpuni obrt ekonomskog razmišljanja.

Prelaskom na potpuno reciklirane, reciklabilne i  obnovljive resurse za proizvodnju, produžavanjem upotrebne vrednosti proizvoda kroz popravke, dorade i preprodaju, korišćenjem platformi za deljenje proizvoda, kao i prelaskom na koncept korišćenja proizvoda kao usluge, očekuje se otvaranje potpuno novog tržišta u Evropi koje donosi 650 milijardi evra koristi, kao i stvaranje oko 2 miliona novih radnih mesta, ali i nova zanimanja.  Cirkularna ekonomija štedi sirovine i energiju, pruža nove poslovne mogućnosti i inovira privredu za bolje, dugotrajnije- proizvode za svetsko tržište.


Evropska Unija od 2015.godine istražuje i isprobava, te implementira politike za ubrzavanje implementacije cirkularne ekonoimije. To je, nedvosmisleno, budućnost Evropske Unije. Srbiju očekuje revitalizacija i remont privrede. Srbija godišnje gubi oko 1.5 milijardu € samo na zdravstvo usled proizvodnje energije iz zastarelih termo-elektrana. Evropa je 7 puta efikasnija u pretvaranju sirovina u vrednost, dok je 3 puta efikasnija u korišćenju energije. U okviru EU 28, Srbija se po ovim parametrima može porediti samo sa Bugarskom.

Energetski intenzitet
(Kg ekvivalentne nafte po ,000 € BDP-a)
2017

Srbija

Evropa

0

6

  Evropa je 3 puta efikasnija u korišćenju energije

Resursna produktivnost
( € BDP po KG upotrebljenih resursa)
2017

Srbija

Evropa

0

2.5

  Evropa je 7 puta efikasnija od Srbije u pretvaranju sirovina u vrednost

Srbija izvozi 64% vrednosti proizvoda na evropsko tržište,

dok evropsko tržište zahteva cirkularne proizvode.

Evropa je donela paket mera sa akcionim planom koji promoviše apsolutno smanjenje otpada uz zatvaranje kruga upotrebe resursa, tako da se postigne provklasna efikasnost i efektivnost proizvodnje i i maksimalna upotrebljivost i ubrazanje inovacija. EU planira da do 2030. godine smanji uvoz osnovnih sirovina i polu-proizvoda, te naši privrednici moraju pokrenuti savremenu proizvodnju gotovih proizvoda i to poštujući standarde EU, i postulate cirkularne ekonomije.

Naši uspesi

 EIT CLIMATE-KIC Srbija HUB

CirEkon se u ovom projektu ističe kao lider i koordinator odnosa između članova nacionalne mreže (EIT RIS „Konzorcijum“), partnera i vodećih programa EIT Climate-KIC-a. CirEkon ima za cilj promociju EIT Climate-KIC u nacionalnom inovacionom ekosistemu i pružanje strateških saveta, doprinoseći strateškom pozicioniranju mreže saradnje u zemlji, direktno povezujući se sa EIT Climate-KIC RIS timom. 

CILJ:

Osigurati vidljivost EIT Climate-KIC zajednice i podići svest o EIT Climate-KIC aktivnostima i mogućnostima saradnje za lokalne organizacije koje dolaze iz oblasti obrazovanja, poslovanja i istraživanja. Koristeći pristup sistemskih inovacija koji je razvio EIT Climate-KIC, projekat ima za cilj kreiranje funkcionalnog ekosistema čiste tehnologije na višegodišnjoj osnovi.

Web prezentacija:

Serbia – Climate-KIC 

Podržao:

KREIRANJE SISTEMSKIH POLITIKA KROZ REGIONALNO MAPIRANJE

Evropski institut za tehnologiju i njegove zajednice znanja i inovacija pokrenuli su 2021. godine inicijativu posvećenu razvoju inovacionog ekosistema na zapadnom Balkanu. Inicijativa se naziva „Zelena, kružna ekonomija na zapadnom Balkanu“, vođena od strane EIT Climate-KIC. Uloga CirEkon-a kao glavnog aktera srpskog ekosistema u EIT Cross- KIC projektu, jeste mapiranje i ko-kreiranje politika. 

CILJ:

Glavni cilj inicijative je jačanje inovacionog kapaciteta šest ekonomija zapadnog Balkana, kroz jačanje prisustva i obima EIT-a u regionu. Projekat pokriva različite društvene izazove poput klimatskih promena, digitalnih promena, poljoprivredno-prehrambenih, sirovina, zdravstva, urbane mobilnosti i proizvodnje. Sprovodiće programe oko cirkularne ekonomije kao osnove za jačanje ekonomije, kapaciteta i negovanje znanja – deljenje između zemalja u okruženju sa više aktera.

2021. godine sprovodimo jednu od najrelevantnijih akcija- mapiranje sistema i zainteresovanih strana u cirularnoj ekonomiji u svakoj od šest zemalja zapadnog Balkana. Mapiranje je vođeno identifikovanim potrebama u regionu za postizanjem agendi i planova i ima za cilj da doprinese regionalnom upravljanju, kapacitetima i resursima za inovacionu politiku.

REZULTATI:

 Projekat je u toku.

Podržao:

CEB-logo-2020-gold_2-1

Circular Economy Beacons je međunarodni projekat koji za cilj ima kreiranje jedinstvenog ekosistema koji će podržati inovacije i implementaciju cirkularne ekonomije. Osnovna ideja ovog projekta jeste stvaranje fizičkog prostora koji će omogućiti inovatorima da kreiraju, testiraju i komercijalizuju eko-inovacije i na taj način pomognu malim i srednjim preduzećima da implementiraju cirkularni model poslovanja.

CILJ:

Implementacija cirkularnih inovacija u mala i srednja preduzeća.

Web prezentacija:

circular-beacons.net

Podržao:

Akademija Cirkularne Ekonomije je sveobuhvatni model edukacije privrednika u domenu tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku EIT Climate KIC-a, ovaj program je za dve godine okupio preko 60 privrednika iz preko 15 oblasti poslovanja, sarađujući sa preko 20 domaćih i svetskih stručnjaka iz raznih poslovnih podoblasti cirkularne ekonmije. U Srbiji ACE definiše zajednicu odgovornih firmi. Prosečna ocena ACE u poslednje dve godine je bila 4.62 (od 5), a polaznici su spremni da po završetku predlože i sistemski pristupe novim cirkularnim rešenjima koja će ih uskoro diferencirati na tržištu.

CILJ: 

Sistemski transfer znanja o cirkularnoj ekonomiji iz sveta u srpski poslovni sistem.

Web prezentacija:

www.akademija-ce.rs

Podržao:

INTERREG – MOVECO

MOVECO je projekat koji je za cilj imao kreiranje zajedničke regionalne strategije pristupa cirkularnoj ekonomiji za sve države Dunavskog toka.  Ovaj projekat je otkrio regionalne potencijale eko-inovacija, trenutnog stanja u oblasti upravljanja otpadom u državama regiona, te približio prioritetne oblasti u tokovima materija u državama koje su sprovodile projekat. Milan Veselinov (iz CirEkon-a) je bio zadužen da izvrši detaljne sistemske analize za Srbiju i Crnu Goru.

CILJ:

 Umrežiti zemlje dunavskog regiona i uskladiti prioritete zarad bolje kolaboracije na temu cirkularne ekonomije.

REZULTATI:

Nacrt zajedničke strategije zemalja u podunavskom regionu, platforma za razmenu iskustava, materije i umrežavanje “Danube Goes Circular”.  Više o strategiji.

Web prezentacija:

https://danube-goes-circular.eu/

CE TRENINZI I RADIONICE

Trenutno tržište Srbije za CE je u razvoju, a cilj CirEkona je da takvo tržište razvije na najefektivniji i način koji pozitivno utiče na srpski poslovni sistem, sa akcentom na SME sektor. Prvi korak u razvijanju takvog tržišta je da se na kvalitetan način upoznamo sa benefitima cirkularne ekonomije i mogućim načinima za poputno uspostavljanje CE u poslovnim sistemima. Zato je sveobuhvatno znanje o cirkularnoj ekonomiji apsolutno neophodno kako bismo zajedno izbegli i negativne, a uspostavili bazu za implementaciju one moćne, pozitivne strane cirkularne ekonomije. 

CirEkon je izvršio mnogobrojne treninge na teritoriji Srbije i Evropske Unije kako u preduzećima, lokalnim javnim institucijama i panevrsopskim organizacijama na veliki broj tema, ali fokusirajući se na četiri oblasti CE:

  • Uvod u poslovnu cirkularnu ekonomiju
  • Sistemske inovacije za cirkularnu ekonomiju
  • Uvod u životni ciklus proizvoda kao novi način sticanja konukrentske pozicije
  • Definisanje trenutnog stanja i alati za cirkularnu ekonomiju

INNOCAT

INNOCAT, (eng. Innovative CRM substitution technology for public authorities’ vehicle catalysts) predstavlja projekat ko-finansiran od strane Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologije, sa ciljem da proširi inovacije na polju reciklaže i ponovne upotrebe platine i srodnih metala iz starih auto katalizatora. 
CirEkon, u ulozi partnera na teritoriji Srbije ima za cilj da omogući poslovanje akterima koji imaju potrebu da prate svetske ekonomske i tehnološko-inovativne trendove, te pomogne u inovacijama na polju auto- katalizatora i reciklaži plemenitih metala. U toku 2019 i 2020 identifikujemo ekonomske mogućnosti na ova dva tržišta, a poziv je da zajedno definišemo potencijal za razvoj poslovanja u zemljama EU i zemljama partnerima među kojima je i Srbija. 
Ukratko, CirEkon stvara eko-sistem između akademije, lokalnih samouprava i poslovnih sistema i kreira novo tržište za savremene auto-katalizatore, te i za reciklažu plemenitih metala koje trenutno ne postoji u Srbiji.

CILJ:

Umrežiti aktere srpskog sistema, uskladiti motive zarad poboljšanja starih vozila u javnoj funkciji po pitanju emitovanja štetnih gasova, uspostavljanje aktivne saradnje između akademije, poslovnog sistema i lokalnih samouprava, te javnih preduzeća i kreiranje osnove za otvaranje tržišta reciklaže plemenitih metala.

Ubrzavamo svet na bolje, i to radimo u krug.